Close

Lidgelden 2020/2021

Lidgelden voor het seizoen 2020/2021 kunnen vanaf nu betaald worden. Dit kan via overschrijving op het rekeningnummer BE48 1030 4969 8727
met vermelding Voornaam, Familienaam, geboortedatum, LIDGELD

Lidgelden:

U5: 120 €
U6: 170 €
U7 – U11: 240 €
U12-U17: 270 €
U21: 295 €

Voor het tweede en volgende kind uit een gezin is er een korting van 20 euro voorzien.

Ouders en Plus-Ouders hoeven voor het seizoen 2020/2021 geen inkom te betalen.