Close

Ongevallen aangeven

Ben je gekwetst? Volg dan nauwgezet deze instructies!
Begin met het lezen van deze informatie en neem daarna contact op met +32 498 560 185.
Onderaan deze pagina vind je het ongevallendocument dat je dient te gebruiken voor je aangifte. Print het dubbelzijdig af en neem het mee naar de dokter! 
Vervolgens moet dit, ingevuld door de geneesheer en vergezeld van een ziekenfondspapiertje, binnen de 14 dagen na het ongeval aan Carla (secretaris) worden bezorgd! 
Let goed op dat de geneesheer, bij de minste twijfel, een aantal kine-beurten vermeldt! 
Zorg dat jouw document vergezeld is door een document waarop alle gegevens staan “hoe, wat, wanneer en waar” het ongeval gebeurd is. 
Vul de achterkant NIET ZELF in, dit dient te gebeuren door de secretaris!!

Enige tijd nadat u de aangifte hebt gedaan, ontvangt u een gekleurd document van de KBVB, vergezeld van onderstaande uitleg, via onze secretaris. 
Dit document moet, door de dokter ingevuld en ondertekend, op het clubsecretariaat toekomen vóór dat u terug aan trainingen of wedstrijden deelneemt. Indien de voetbalactiviteiten hernomen worden vóór datum van genezing, vervallen alle vergoedingen voor medische kosten, terugbetaald door de KBVB en VFV. 
Voor de afhandeling van de medische onkosten, gaat u met alle betaalde rekeningen naar uw ziekenfonds, daar vraagt u een gedetailleerd rekeninguittreksel.
Wat betreft ziekenhuisfacturen (laat ze steeds controleren door het ziekenfonds), moet u steeds de originele stukken (dus geen kopijen) aan het clubsecretariaat bezorgen.
Indien er meer kiné nodig is dan aangegeven op het medisch getuigschrift (aangifte van ongeval), moet u ons een voorschrift bezorgen vóór de behandelingen beginnen.

OPGELET : er mogen GEEN wedstrijden worden gespeeld tot de dokter op dit document de “datum herspelen”, “datum genezing” heeft ingevuld, dit document door hem is ondertekend en door u persoonlijk overhandigd werd.

Kinderen vanaf 13 jaar dienen het bijgevoegde document zelf (mee) te ondertekenen.